Warto wiedzieć

Większość osób ma trudność z rozpoznaniem jakiej pomocy potrzebuje – psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej. Proponuje zatem zapoznać się z zakresem pracy poszczególnych specjalistów oraz przybliżeniem do psychoterapii psychodynamicznej, jako metody pracy w jakiej się specjalizuję.

Psycholog 

Psycholog to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W trakcie studiów zgłębia ona wiedzę na temat człowieka – jego myślenia, sposobów przeżywania, zachowania, rozwoju, strategii radzenia sobie, zaburzeń psychicznych itp. Uzyskanie takiego wykształcenia pozwala na dokonywanie diagnozy psychologicznej (badania psychologiczne, wywiad, obserwacja, sporządzanie opinii) oraz udzielanie pomocy psychologicznej (konsultacji, poradnictwa psychologicznego, interwencji w sytuacjach kryzysowych).

Psychiatra

Psychiatra to osoba, która ukończyła studia wyższe medyczne – jest lekarzem, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Psychiatra w trakcie rozmowy z osobą, zajmuje się diagnozą (oceną stanu psychicznego) i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jednocześnie ponieważ jest lekarzem, może stosować farmakoterapię (czyli wprowadzać leki), jako jedną z metod leczenia (czego nie mogą robić psycholodzy). Psychiatra po dokonaniu diagnozy (może trwać kilka wizyt) podejmuje decyzję o rodzaju leczenia – ambulatoryjnym lub hospitalizacji. Ponadto jedynie psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie, jeżeli stan psychiczny pacjenta tego wymaga.

Psychoterapeuta 

Psychoterapeuta to osoba, która jest absolwentem studiów magisterskich (psychologii, psychiatrii, pedagogiki lub pokrewnych kierunków) oraz ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – co najmniej 4-letni kurs psychoterapii, przeszła własną terapię szkoleniową oraz poddaje swoją pracę terapeutyczną superwizji.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna powstała na bazie współczesnej psychiatrii i uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Podejście psychoanalityczne zakłada, że życie człowieka kierowane jest przez nieświadome mechanizmy funkcjonowania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, fantazje, sposoby interpretowania rzeczywistości oraz wzorce relacji interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się o relację terapeutyczną, czyli rodzaj więzi, jaka tworzy się między pacjentem a terapeutą. Podstawowym jej narzędziem jest rozmowa, w trakcie której terapeuta zachęca pacjenta do dzielenia się swobodnymi skojarzeniami, myślami, odczuciami, marzeniami sennymi, wspomnieniami. To właśnie na bazie treści wnoszonych przez pacjenta podczas sesji terapeutycznych, uwzględniając jego historię życia i relację terapeutyczną, terapeuta pomaga pacjentowi lepiej poznać siebie, zrozumieć, uzyskać poczucie wpływu i zmiany w zakresie objawów, samopoczucia, własnego życia.