Oferta

Konsultacje

DSC02226_a

To od nich rozpoczynają się spotkania z psychologiem. Celem konsultacji jest omówienie trudności z jakimi przychodzi osoba, w kontekście jej historii i aktualnego życia, czasami pomoc w rozpoznaniu i zdefiniowaniu problemu, określenie oczekiwań osoby, możliwości oraz formy pomocy, jaka może być dla niej najlepsza. W trakcie konsultacji ustalamy kontrakt terapeutyczny, w ramach którego dookreślamy warunki, zasady, cele i czas trwania psychoterapii. Omawiamy czym jest psychoterapia oraz inne formy pomocy. Konsultacje zwykle trwają 3 spotkania, a decyzja o podjęciu dalszej pracy należy do zgłaszającej się osoby i psychologa.

Diagnoza psychologiczna

DSC02217_a

Diagnoza oparta jest na badaniach psychologicznych, obserwacji i wywiadzie. Badania obejmują diagnozę sprawności intelektualnej, uszkodzeń organicznych mózgu, charakterystykę osobowości, ewentualnych zaburzeń, określenie sposobu funkcjonowania oraz poziomu kompetencji społecznych. Na bazie dokonanej diagnostyki zostaje sporządzona opinia psychologiczna. Opinie przeze mnie wystawiane, często wykorzystywane są do starania się o orzeczenie o niepełnosprawności.

Interwencja Kryzysowa

DSC02231_a

Jest to forma pomocy psychologicznej, udzielana osobie znajdującej się w kryzysie. Wiele osób w swoim życiu doświadcza trudnych, kryzysowych sytuacji, np. utrata pracy, rozpad lub problemy w związku, problemy z dzieckiem, śmierć bliskiej osoby, choroba itp., w których przez jakiś czas traci równowagę psychiczną. W takich chwilach mogą pojawiać się różne objawy utrudniające codzienne funkcjonowanie, np. zaburzenia snu, płaczliwość, lęk, poczucie pustki, obezwładniający smutek, bezradność, bezsilność i frustracja, obniżony nastrój, myśli samobójcze itd. Jest to stan, w którym czasem trudno samemu podnieść się, odzyskać równowagę i powrócić do pełni życia. Psycholog może okazać się osobą, która pomoże dźwigać bagaż tych trudnych doświadczeń, pomoże poszukać możliwych i dostępnych rozwiązań, na które osoba jest w danej chwili gotowa, pomoże odnaleźć zasoby osoby, dzięki którym będzie ona mogła powrócić do samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Interwencja kryzysowa, jest działaniem znacznie krótszym niż psychoterapia.

Psychoterapia indywidualna

DSC02227_a

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, trudności w relacjach, cierpiących z powodu różnych objawów, które utrudniają normalne codzienne funkcjonowanie, ale także dla osób, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jest to zwykle długi i niełatwy proces, uzależniony od osoby, gdyż każda osoba ma inne tempo pracy nad sobą. Wyniki zależą od zaangażowania i współpracy obu biorących w niej udział osób: pacjenta i psychoterapeuty. Celem tego procesu jest zmiana w zakresie myśli, przeżywania i zachowania, prowadząca do podniesienia jakości i satysfakcji z życia. Głównym narzędziem jest tutaj rozmowa, nastawiona na zrozumienie trudności i objawów osoby, ich roli w jej życiu i możliwego znaczenia. Zrozumienie to umożliwia dążenie do oczekiwanej zmiany. Pacjent określa cele i zakres pracy, które psycholog następnie weryfikuje, uwzględniając możliwości terapii, pacjenta oraz własne kompetencje i doświadczenie. Ostateczne cele i zasady współpracy określa ustny kontrakt stanowiący formę partnerskiej umowy. Jeżeli obie strony zgadzają się na wzajemne warunki i oczekiwania, rozpoczyna się terapia.

Szkolenia i warsztaty grupowe

Szkolenia i warsztaty są formami pracy grupowej, mającymi na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji. Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń i warsztatów omówiony jest szerzej w zakładce- „O mnie”.