Zespół

Moja fotka2

mgr Natalia Prostak – Sobolewska

(tel. 508-204-734)

 • Założycielka Gabinetu Psychoterapii,
 • Psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny,
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  na kierunku: Psychologia ze specjalnością kliniczną człowieka dorosłego,
 • Absolwentka 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, spełniającego wymogi certyfikacyjne określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd),
 • Członek zespołu koordynującego Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Jaworzna na lata 2016-2020 (a wcześniej w latach 2011-2015),
 • Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zbierałam w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie; Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie; Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia OM w Jaworznie; Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach; Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie. 
 • Specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi (komu pomagam).
  • Prowadzę: konsultacje, diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.
  • Ponadto prowadzę: grupy rozwoju osobistego; treningi asertywności
   i komunikacji; warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; zajęcia aktywizujące i rozwojowe m.in. dla seniorów i osób bezrobotnych; grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy; grupy „FreD goes net”- wczesnej interwencji dla młodzieżyProgramy autorskie eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi; wykłady, szkolenia i warsztaty dla: pracowników służb społecznych (m.in. MOPS, KMP, pedagogów i psychologów szkolnych itp.) w zakresie edukacji związanej z problemami społecznymi i zagrożeniami dla współczesnej rodziny oraz dla zewnętrznych instytucji; zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, handlu ludźmi itp.; realizuje programy autorskie (kliknij obrazek obok):Szkolenia i konferencje 1
 • W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody i techniki pracy do problemu, z którym przychodzi pacjent oraz do wspólnie ustalonych celów terapii.  W związku  z tym, regularnie biorę udział w konferencjach i szkoleniach, podnoszących moje kwalifikacje w różnych formach pracy z pacjentem  (kliknij obrazki obok):
 • W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów (mgr Marta Nowak –Szkolenia i konferencje 2 certyfikowany superwizor i psychoterapeutka psychoterapii PTPsychologicznego i PTPPd; dr n. med. Mariusz Ślosarczyk – lekarz psychiatra, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta SN Psychoterapii PTPsychiatrycznego oraz PTPPd);
 • Ponadto w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, w ramach której obowiązuje mnie zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia pacjenta bądź innych osób lub gdy tak stanowią ustawy (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Art. 14).

mgr Joanna BekerAsia 0

(tel. 696-684-558)

 • Psycholog, psychoterapeuta, psychodramatysta,
  trener pomocniczy Treningu Zastępowania Agresji
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku: Psychologia ze specjalnością sądowa i kliniczną człowieka dorosłego.
 • Absolwentka 4-letniego  całościowego Kursu Psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dającego tytuł Psychoterapeuty Psychodynamicznego i Asystenta Psychodramy,  pozwalającego rozpocząć podróż związaną z prowadzeniem psychoterapii i udzielaniem skuteczniejszej pomocy zgłaszającym się osobom.
 • Absolwentka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Uniwersytetu Nauk Społecznych w Zabrzu, dających uprawnienia pedagogiczne.
 • Posiadam ponad 10 – letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.  Aktualnie pracuję także w: Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Fundacji Rozwoju Patria, Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworznie, Przedszkolu Miejskim nr 4 w Jaworznie i Przedszkolu Miejskim nr  w Jaworznie. Swoje doświadczenie zdobyłam również w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,  Ośrodku pomagającym dzieciom i młodzieży Rehabilis w Jaworznie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia OM w Jaworznie,  Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie.
 • Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą (komu pomagam). Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, ale wykorzystuje także narzędzia i techniki z innych podejść oraz elementy psychodramy.
  • Prowadzę: konsultacje, diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Prowadzę także grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy; grupy „FreD goes net”- wczesnej interwencji dla młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi; wykłady i warsztaty dla: pracowników służb społecznych (m.in. MOPS, KMP, pedagogów i psychologów szkolnych itp.) w zakresie edukacji związanej z problemami społecznymi i zagrożeniami dla współczesnej rodziny; zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży Szkolenia i kursy Asiaz zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz cyberprzemocy.
 • Regularnie biorę udział w szkoleniach i kursach podnosząc swoje kompetencje w różnych formach pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną (kliknij obrazek obok):
 • W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

 


np-2

mgr Wioletta Wójcicka

(tel. 572-940-380)

 • Pedagog, socjoterapeuta oraz arteterapeuta,
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja zdrowotna z rehabilitacją,
 • Absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Studia podyplomowe: Arteterapia,
 • Absolwentka Studium Socjoterapii organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach,
 • Od 14 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami w różnych środowiskach. Moje doświadczenie:
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w grupach socjoterapeutycznych prowadzonych w Świetlicy „Cichy Kącik” przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie;
  • Wieloletnie prowadzenie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci w klubach sportowych Akademia 2012, UKS Jedynka,Victoria 1918;Autorskie programy Wiola
  • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców oraz praca arteterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą w Gabinecie Psychoterapii „Więź”;
  • Prowadzenie grup warsztatowych według swoich autorskich programów w Gabinecie Psychoterapii „Więź” (kliknij obrazek obok):
 • Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami (komu pomagam).
  • Prowadzę: psychoedukację, konsultacje i poradnictwo indywidualne lub rodzinne.
  • Ponadto prowadzę: warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupowe zajęcia artetetrapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Szkolenia i konferencje Wiola
 • Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje w różnych formach pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną (kliknij obrazek obok):
 • W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji.