Zespół

np-2

mgr Natalia Prostak – Sobolewska

(tel. 508-204-734)

 • założycielka Gabinetu Psychoterapii,
 • psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny,
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  na kierunku: Psychologia ze specjalnością kliniczną człowieka dorosłego,
 • absolwentka 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, spełniającego wymogi certyfikacyjne określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • członek zespołu koordynującego Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Jaworzna na lata 2016-2020 (a wcześniej w latach 2011-2015),
 • specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi,
 • w trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Swoje doświadczenie zbierałam także w:

 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
 • Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ  w Krakowie,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia OM w Jaworznie,
 • Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie. 

Prowadzę:

 • konsultacje, diagnozę psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych,
 • grupy rozwoju osobistego,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • zajęcia aktywizujące i rozwojowe m.in. dla seniorów i osób bezrobotnych,
 • grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
 • grupy „FreD goes net”- wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
 • wykłady, szkolenia i warsztaty dla: pracowników służb społecznych (m.in. MOPS, KMP, pedagogów i psychologów szkolnych itp.) w zakresie edukacji związanej z problemami społecznymi i zagrożeniami dla współczesnej rodziny oraz dla zewnętrznych instytucji,
 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, handlu ludźmi itp.
 • realizuje programy autorskie:
  • „Eksperyment: papieros pod lupą”;
  • „Energetyki – czy to dobry sposób na doładowanie?”;
  • „Dopalacze-Wypalacze- Próbujesz – Ryzykujesz”;
  • „Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w sieci”;
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch”;
  • „Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa”;
  • „Mamo – pobawisz się ze mną?” itp.
  • „Wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych umysłowo”;
  • „Niechciana seksualność – o seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo”;

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody i techniki pracy do problemu, z którym przychodzi pacjent oraz do wspólnie ustalonych celów terapii. W związku z tym, regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach, podnoszących moje kwalifikacje w różnych formach pracy z pacjentem. więcej…

Ponadto w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, w ramach której obowiązuje mnie zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia pacjenta bądź innych osób lub gdy tak stanowią ustawy (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Art. 14).


mgr Joanna Beker

(tel. 696-684-558)

Nazywam się Joanna Beker, jestem psychologiem i psychoterapeutą z ponad 10 – letnim doświadczeniem pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: psychologia, specjalizacja: sądowa i kliniczna człowieka dorosłego. Ponadto w okresie 2013 r. – 2017 r. ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz uzyskałam tytuł Asystenta Psychodramy, co pozwoliło mi rozpocząć podróż związaną z prowadzeniem psychoterapii i udzielania skuteczniejszej pomocy zgłaszającym się do mnie osobom. Dodatkowo ukończyłam szkolenie organizowane w ART, dzięki czemu uzyskałam tytuł trenera pomocniczego Treningu Zastępowania Agresji oraz trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Swoje doświadczenie budowałam i buduje pracując jako psycholog i psychoterapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Fundacji Rozwoju Patria oraz w ośrodku pomagającym dzieciom i młodzieży Rehabilis. Ponadto w przeszłości pracowałam w Centrum Promocji Zdrowia CPZ – med. w Jaworznie, gdzie także prowadziłam konsultacje psychologiczne i psychoterapię. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, ale wykorzystuje także narzędzia i techniki z innych podejść oraz elementy psychodramy.

Odbyte kursy:

 • 11. 2009 r. – Szkolenie „ Interwencja kryzysowe w sytuacji zagrożenia samobójstwem” Aplica,
 • 09. 2010 r. – Kurs Treningu Zastępowania Agresji (ART),
 • 12. 2010 r. – Szkolenie „Dopalacze – interwencja profilaktyczna” METIS Katowice,
 • 01. 2011 r.- Szkolenie „Zaburzenia depresyjne” METIS Katowice,
 • 01. 2011 r.- Szkolenie „Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego – metodyka pracy” METIS Katowice,
 • 11. 2010 – 04.2011 r. – Szkolenie „Pomoc w sytuacji kryzysu w rodzinie” ROPS,
 • 09.2011 – 11.2011 r. – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa,
 • 05.2012 r. – 06.2012 r.- Specjalistyczny kurs psychoterapeutyczny – Metody i proces rozbrajania mechanizmów lęku i depresji, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa,
 • Od 10. 2010 r do teraz – Superwizja pracy terapeutycznej w grupie konsultacyjno – warsztatowej dla psychologów i pedagogów w METIS w Katowicach.
 • 2013 r. – 2017 r. – całościowy kurs psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.
 • 09.2017 r. -08.2018 r. – studia podyplomowe kwalifikacyjne przygotowanie pedagogiczne UNS, Zabrze
 • 04.2018 r. – szkolenie „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem uczniów” Centrum Edukacji Nowe Perspektywy, Zabrze