O mnie

np-2

mgr Natalia Prostak – Sobolewska

 • psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny,
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  na kierunku: Psychologia ze specjalnością kliniczną człowieka dorosłego,
 • absolwentka 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, spełniającym wymogi certyfikacyjne określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • członek zespołu koordynującego Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Jaworzna na lata 2016-2020 (a wcześniej w latach 2011-2015),
 • specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi,
 • w trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Swoje doświadczenie zbierałam także w:

 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
 • Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ  w Krakowie,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia OM w Jaworznie,
 • Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie. 

Prowadzę:

 • grupy rozwoju osobistego,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • grupy „FreD goes net”- wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
 • wykłady, szkolenia i warsztaty dla: pracowników służb społecznych (m.in. MOPS, KMP, pedagogów i psychologów szkolnych itp.) w zakresie edukacji związanej z problemami społecznymi i zagrożeniami dla współczesnej rodziny oraz dla zewnętrznych instytucji,
 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, handlu ludźmi itp.
 • realizuje programy autorskie:
  • „Eksperyment: papieros pod lupą”;
  • „Energetyki – czy to dobry sposób na doładowanie?”;
  • „Dopalacze-Wypalacze- Próbujesz – Ryzykujesz”;
  • „Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w sieci”;
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch”;
  • „Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa”;
  • „Mamo – pobawisz się ze mną?” itp.
  • „Wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych umysłowo”;
  • „Niechciana seksualność – o seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo”;

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody i techniki pracy do problemu, z którym przychodzi pacjent oraz do wspólnie ustalonych celów terapii. W związku z tym, regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach, podnoszących moje kwalifikacje w różnych formach pracy z pacjentem. więcej…

Ponadto w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, w ramach której obowiązuje mnie zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia pacjenta bądź innych osób lub gdy tak stanowią ustawy (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Art. 14).